Muzeul Virtual Internațional de Artă Romă

Despre proiect

Proiectul este implementat de către Casa Culturii “Ion Creangă” Târgu Neamț, în parteneriat cu Ateneul Național din Iași și Dac Music Performance (Norvegia).

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea nivelului de conștientizare și valorificare a culturii rome prin acțiuni integratoare cu conținut cultural-artistic și profesional cu implicarea persoanelor de etnie romă din județul Neamț.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Sporirea vizibilității identității culturale rome prin publicarea unei cercetări privind cultura romă, realizarea a 10 reprezentații teatrale pentru 400 de persoane și organizarea unui club de creație artistică pentru 75 de copii din jud. Neamț, pentru 12 luni;
Facilitarea accesului la cunoștințe și aptitudini cultural – artistice, printr-un program de consiliere vocațională pentru 70 de persoane de etnie romă, din care 35 vor beneficia de formare profesională și derularea 1 program de internship pentru 5 persoane rome, pentru 4 luni;
Îmbunătățirea strategiilor de recepție a culturii rome prin dezvoltarea unei platforme dedicate artei contemporane create de copiii de etnie romă și derularea unui schimb de experiență de incluziune culturală în Norvegia cu 15 persoane, pentru 12 luni.
Valoarea proiectului:

891.366,53 lei (180.150,47 Euro), din care 85% Grant SEE și 15% bugetul național

Locația de implementare:

România, jud. Neamț și Iași, respectiv Norvegia, Oslo

Durata proiectului:

12 luni

În calitate de minoritate istorică în România, romii au trăit alături de populaţia majoritară de aproximativ 5 secole, potrivit atestărilor documentare. Cu toate acestea, distanța socială dintre romi şi populaţia majoritară continuă să se menţină, stereotipurile şi prejudecăţile rămânând principalii vectori care îi descriu pe romi în mentalul populaţiei majoritare. Această situaţie este cauzată de necunoaşterea şi lista recunoaşterii istoriei şi culturii romilor, în societate în ansamblu, dar îndeosebi în sistemul educaţional.

Despre proiect: Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului – 573 persoane, având următoarea distribuție pe categorii:

  • 400 de persoane din județul Neamț care participă la reprezentațiile teatrale, dintre care 200 de persoane provin din 36 de localități marginalizate din județul Neamț;
  • 75 de copii romi și non-romi care participă la evenimentele de tip club de artă;
  • 70 de persoane de etnie romă care fac obiectul măsurilor de ocupare și provin din localitățile vulnerabile din județul Neamț, care participă la activitățile de informare și consiliere vocațională. Dintre aceștia, 35 de persoane cu aptitudini și înclinație spre activitățile culturale și creative vor participa la instruirile specifice domeniului antreprenoriat în sectoarele culturale și ;
  • 5 persoane de etnie romă care dețin un loc de muncă în sectoarele cultural-artistice ce vor participa la programul de instruire la locul de muncă;
  • 23 persoane care fac parte din echipa de management și de implementare a proiectului din partea Promotorului de Proiect și a Com. Bahna (Băhnișoara, Izvoare, Țuțcanii din Vale); Com. Bîra (Rediu); Com. Borca (Sabasa); Com. Bozieni (Bozieni); Com. Cândești (Cândești, Pădureni, Țârdenii Mici); Com. Crăcăoani (Crăcăoani; Com. Doljești (Buruienești); Com. Dulcești (Poiana); Com. Făurei (Budești); Com. Girov (Popești); Com. Icușești (Bălușești, Bătrânești, Mesteacăn, Rocna, Tabăra); Com. Mărgineni (Mărgineni, Hârțești, Itrinești); Com. Oniceni (Gorun, Pietrosu, Solca); Com. Păstrăveni (Rădeni); Com. Petricani (Tolici); Com. Piatra Șoimului (Poieni); Com. Pipirig (Leghin, Stânca); Com. Poienari (Poienari); Com. Răucești (Oglinzi); Com. Războieni (Borșeni); Com. Sagna (Sagna); Com. Stănița (Ghidion, Todireni). În implementarea proiectului se va urmări ca 40% din persoanele vizate să fie femei.

Despre proiect: Beneficiarii indirecţi vizaţi

Beneficiarii indirecţi vizaţi sunt:

- vizitatorii unici ai platformei virtuale ce va reuni lucrările de artă realizate de către artiști de etnie romă;
- comunităţile locale din județul Neamț: pentru această categorie de beneficiari indirecţi sunt avute în vedere nevoile de diversificare a ofertei culturale şi de creştere a gradului de acces al indivizilor la cultură;
- autorităţile publice locale, ca urmare a desfășurării acțiunilor cultural-artistice prevăzute în aria vizată de implementare a proiectului prin rolul acestora referitor la informarea permanentă a cetăţenilor cu privire la beneficiile participării la activitățile proiectului, inclusiv școlile care intră în coordonarea consiliilor locale, în calitate de ordonator secundar de credite.

Principalele nevoi identificate ale romilor, atât în calitate de beneficiari direcţi cât şi indirecţi, constau în:

- nevoia de promovare a elementelor definitorii ale identităţii culturale rome – identificată ca răspuns la problema slabei cunoaştere a istoriei şi a moştenirii culturale rome ce duce la o percepţie negativă a pers de etnie romă şi la un grad ridicat de discriminare;
- nevoia unor iniţiative de sensibilizare a publicului larg şi de îmbunătăţire a receptării culturii rome – identificată în urma constatării percepţiei negative a romilor însoţită de numeroase discursuri instigatoare la ură;
- nevoia de implicare a copiilor de etnie romă în evenimente cultural artistice – ca urmare a gradului de amploare a segregării etnice în educaţie şi implicit a unei slabe participări a copiilor romi la educaţie. Implicarea acestora în evenimente cultural-artistice urmăreşte stimularea interesului şi sublinierea importanţei participării la educaţiei, dar şi creşterea stimei de sine ca urmare a incluziunii prin cultură;
- nevoia unor acţiuni de capacitare, de formare profesională în domeniul antreprenoriatului cultural şi de instruire în sectorul cultural-creativ – identificată ca urmare a gradului redus de ocupare a pers de etnie romă pe fondul discriminării etnice. Fiind recunoscuţi pentru talentul lor în meşteşuguri, în arta muzicală şi nu numai, consilierea şi instruirea pers de etnie romă în sectorul cultural creativ, dar mai ales formarea profesională în domeniul antreprenoriatului cultural, poate avea un puternic impact pozitiv în creşterea gradului de ocupare a romilor.

Principalele activități

Principalele activități derulate în cadrul proiectului sunt următoarele:

A.1
Gestionarea, monitorizarea și controlul proiectului;
detalii
A.2
Îmbunătățirea referințelor culturale prin realizarea unei cercetări integrate privind formarea și evoluția etniei rome și transpunerea elementelor relevant ale acesteia într-o piesă de teatru;
detalii
A.3
Creșterea incluziunii sociale pri inițiative dedicate copiilor, de tip club de creație artistic privind artele spectacolului și arta artizanală;
detalii
A.4
Organizarea de acțiuni de capacitare și de dobândire a cunoștințelor din sectoarele culturale și creative prin programe de formare profesională și instruire non-formală;
detalii
A.5
Dezvoltarea de inițiative de sensibilizare a publicului larg și de îmbunătățire a receptării culturii rome prin intermediul unei platforme virtuale și printr-un schimb de experiență și know – how.
detalii

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Copyright © 2022. Powered by webinspire.ro

chevron-down
ro_RORomanian
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram